חברות ניהול פרויקטים בבנייה

פיקוח בניה ופרויקטים במחירים שלא תמצאו באינטרנט באחריות!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

למידע נוסף והצעות מחיר, מלאו את הטופס

מה זה אומר ומה התפקידים שלה חברות ניהול פרויקטים בבנייה

תהליך הבנייה של מבנה כל שהוא, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר במבנה גבוה ורב קומות, הוא אחד המבצעים המסובכים ביותר שניתן להעלות על הדעת. חברות ניהול פרויקטים בבנייה נוטלת חסות על כל תהליך הבנייה החל בשלב התכנון וכלה במסירת המפתח לדיירים, מפקחת על כל הגורמים הקשורים בה ומתאמת ביניהם. זאת, במטרה להביא לסיום הפרויקט בתוך פרק הזמן שנקבע מראש לשם כך. בנוסף, חברת הניהול תנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד בתקציב הבנייה כפי שנקבע מראש על ידי הגורמים המקצועיים ביחד עם מנהל הפרויקט. מהו תהליך הבניה ומהם הסיבוכים האפשריים שיש להימנע מהם? מה תפקידה של חברת הבניה בשלבים השונים של הפרויקט? בשורות להלן נעסוק בהרחבה בתפקידה של חברת הניהול וביתרונות של ביצוע הפרויקט באמצעות חברה כזאת ליזמים.

תהליך הבנייה, המורכבות שלו והסיבוכים האפשריים

כפי שכבר הוזכר לעיל, תהליך הבנייה כרוך בתיאום ושילוב בין מספר גדול מאד של גורמים. זאת, במטרה להשיג תוצאה סופית – דהיינו בניין העומד על תילו, בתוך פרק זמן קבוע מראש, באיכות הרצויה ותוך עמידה בתקציב שנקבע מראש להשלמת הפרויקט. על מנת להגיע לתוצאה, חייב ניהול הפרויקט להתרכז במקום אחד ואצל גורם אחד שיפקח על הגדרת העבודה, ביצוע העבודה, האיכות שלה והתקדמות הביצוע בכל רגע נתון. חברות ניהול פרויקטים בבנייה מעסיקות אנשי מקצוע מיומנים כמו מפקח בניה וקונסטרוקטורים, המורשים על פי החוק במדינת ישראל ועל פי הנהלים לעסוק בפיקוח ובהכוונה של תהליך הבנייה, תוך שמירה על מסגרת התקציב מצד אחד ועמידה ביעדי ביצוע, הן מבחינת הזמנים והן מבחינת איכות הביצוע מצד שני.

תחומי האחריות של חברות ניהול פרויקטים בבנייה

עם התחומים הללו ניתן למנות אחריות על הגדרת הפרויקט, הערכת ההיקפים הכספיים שלו והזמן הנדרש להשלמה שלו, קשירת חוזים והסכמים עם קבלני בניין בתחומים השונים הנחוצים לפרויקט והגדרה מדויקת ככל האפשר של זמנים לביצוע. בהמשך אמונים האחראים מטעם חברת הניהול על הביצוע בפועל של הבנייה, תוך עמידה ביעדים שנקבעו מראש, ובאמות המידה הנדרשות לסיום מוצלח של הבנייה.

הגדרת הפרויקט הגדרת הפרויקט מתבצעת עוד לפני התחלת הבניה ומתייחסת לכל המרכיבים שלו וההיקפים שלו, בעיקר מבחינה פיננסית ומבחינת הזמן הנדרש להשלמתו. הגדרת הפרויקט חייבת להתבצע בהתאמה לחוקים הקיימים ולהנחיות השונות של גופי התכנון והבניה במדינת ישראל. ההגדרה חייבת גם לקחת בחשבון בצורה פרטנית את כל אחד מהגורמים העשויים להשפיע על תהליך הבנייה.

חתימת חוזים והסכמים: חברת הניהול אחראית לחתימת כל החוזים וההסכמים עם הגורמים השונים הלוקחים חלק בתהליך הבנייה. מדובר בקבלני בניין בתחומים שונים, ספקי שירותים וכן ספקים של חומרי גלם הנדרשים להשלמת הפרויקט. במרבית המקרים אספקת חומרי הגלם מתבצעת בנפרד מעבודת הבניה. קבלן אינסטלציה, למשל, מבצע את העבודה אבל איננו אחראי לאספקת חומרי הגלם.

חברות ניהול פרויקטים בבנייה והתקדמות תהליך הבניה

בשלב הביצוע של הפרויקט, חברות ניהול פרויקטים בבנייה אחראיות לעמוד באמות המידה שנקבעו מראש לביצוע העבודה. כפי שנאמר לעיל, אמות המידה כאמור כוללות הן את העמידה בזמנים והן את העמידה בעלויות. זאת, כמובן, בהתאמה לדרישות החוק. אם הכל מתנהל כשורה, הדבר מצביע על תכנון נכון שלקח בחשבון את כל האפשרויות וכל התקלות האפשריות. אבל גם התכנון הקפדני ביותר עלול להיתקל במכשלות מכיוונים בלתי צפויים. אנשי המקצוע המיומנים של חברת ניהול הפרויקטים אמורים להיות מוכנים לאפשרות הזאת, ולטפל בה במהירות הרבה ביותר האפשרית, במקצועיות ותוך מזעור הנזקים הנובעים מההפרעה הבלתי צפויה. כאמור, תכנון הפרויקט אמור לקחת בחשבון גם עיכובים בלתי צפויים, הן עקב גורמים אובייקטיביים והן עקב גורמים שאינם בשליטת המנהלים, כדוגמת מלחמה או פעולות איבה, שעלולות לגרום לעיכובים ואף לעצירת הבנייה למשך תקופה מסוימת.

חברות ניהול פרויקטים הנדסיים בבנייה

לעיתים קורה שנוצרים עיכובים בהשלמת הפרויקט, בגלל ביצוע איטי מדיי של קבלן אחד או יותר, או בגלל הצורך לתקן ביצוע לקוי של עובדים או קבלנים אחרים. כיון שבמקרים רבים המשך העבודה תלוי בסיום של עבודה קודמת, עלולה גם תקלה קטנה לעכב מאד את השלמת הבניה. עיכוב כאמור פירושו הוצאות מיותרות על שכר עבודה ועל שימוש בכלים. חברות ניהול פרויקטים בבנייה המנוהלת על ידי אנשי מקצוע מיומנים, צריכה למצוא את הדרך למזער ככל האפשר את הנזקים. מזעור הנזקים יכול להתקזז בעזרת האצת העבודה בהמשך התהליך מצד אחד, או חלוקה של עבודות, במקום שניתן לעשות זאת, בין מספר אנשי מקצוע מצד שני. כך למשל ניתן לחלק עבודת ריצוף בין מספר קבלנים, מה שיקצר את משך העבודה. עם זאת, ייתכן שהחלוקה תגרום להעלאת המחיר למ"ר.

חברות ניהול פרויקטים בבנייה לוקחות את החסות על תהליך הבנייה, והנציגים המיומנים שלהן הם המוציאים והמביאים, המשפיעים על התהליך מתחילתו ועד סופו. הערכה נכונה של הפרויקט מצד אחד וניהול נכון תוך עמידה ביעדים מצד שני, מביאים בהכרח לכדי סיום מוצלח של פרויקט הבנייה, תוך עמידה בכל היעדים שנקבעו מראש.

מיזם בנייה מוצלח הוא החלום האישי שלכם שיש להוביל אותו עד הגמר ברמה הגבוהה ביותר, וללא כל מכשולים ובעיות בשטח. לשם כך יש לנהל את הפרויקט במקצועיות

ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה

ההתחלה המבטיחה של המיזם שלכם בחלום על מבנה כלשהו נראית מצוין על הנייר ועוד לפני שהתחלתם את דרך המכשולים הבירוקרטית, שעשויה לייאש כל אדם. הרבה סבלנות נחוצה למי שמתחיל מיזם כזה ואין סיבה לעבור זאת לבד מבלי שיהיה מי שייקח את המושכות לידיים ויתחיל לנהל אותו עד הגמר המוצלח. אינכם חייבים לעבור זאת לבד וללמוד על בשרכם כיצד יכולתם לחסוך בעלויות ולקצר זמנים בגלל בירוקרטיה.

ניהול מתחיל מהרגע הראשון

ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה על ידי מפקח בניה מתחיל מהרגע הראשון שבו אתם יוזמים את המיזם שלכם. זה יכול להיות רק חזון ראשוני וזה כבר יכול להימסר לאדריכל לתכנן את התכניות. ככל שאנשי ניהול ופיקוח בניה  נכנסים לתמונה מוקדם יותר, כך אתם יכולים להיות בטוחים שהכל נעשה כהלכה ומבלי לשכוח ולא את הפרט הקטן ביותר. מכם זה דורש רק לבחור את האנשים הנכונים לכם שרואים אתכם עין בעין ומציגים ניסיון מקצועי וידע.

פיקוח בניה על כלונסאות בהוד השרון

מהו תפקיד הניהול והפיקוח?

בניגוד למה שחושבים, זה לא מתחיל רק כשהקבלנים מגיעים לשטח. זה מתחיל הרבה לפני כן, כשעובדים על התכניות ומתחילים לבנות תכנית עבודה. העלויות, החומרים, שיטות הבנייה, מכרזי הקבלנים, המגעים עם הרשויות, השגת ההיתרים, הגשת התכניות לאישור, ניהול הבירוקרטיה ניהול מגעים עם הלקוחות, עבודה צמודה מול הרשויות והגורמים השונים המעורבים במיזם, כל מה שרק אנשי מקצוע בשטח מכירים ואתם מתוודעים לו בפעם הראשונה.

מי שוכר ניהול ופיקוח בנייה?

מי שעבד כבר בעבר עם חברות ניהול ופיקוח בנייה יודע מהי תרומתן הגדולה בשטח ולכן לא יוותר עליהן בפרויקט הבא שלו. מי שאינו מודע לתרומה הגדולה ולייעול המשמעותי שהן מציעות לו בתהליך, יבין זאת תוך כדי מעקב אחר עבודת מפקח הבנייה. הכנת תכנית העבודה מראש כאשר כל הכשלים מתוקנים ומיושרים בזמן כדי לא להגיע לבנייה ללא מענה מוכיחה לכל יזם עד כמה נחוץ הפיקוח מראש וכמה שיותר מוקדם בעבודה.

בירוקרטיה נחסכת מכם מראש

בכל מיזם בנייה יש בירוקרטיה הכרחית שהיא התנאי ההכרחי לכך שהעבודה תהיה חוקית ובהתאם לסטנדרטים הטובים ביותר. הבירוקרטיה אינה חייבת להיות הבעיה שלכם, מלבד החתימות הנדרשות וקבלת המידע השוטף, כמובן, משום שניהול ופיקוח פרויקט בבנייה כולל גם את זה. מי שרץ לקבל אישורים והיתרים ומי שעובד על התכניות מול הגורמים השונים חוסך מכם את הצורך לטפל בפרטים המייגעים שמונעים מכם להתרכז בעיקר. יש בכך לא מעט הקלה כאשר מלבד קבלת מידע מעודכן אינכם צריכים לבזבז על כך זמן בעצמכם.

מניעת סיכונים מגבירה בנייה

מיזמי בנייה רבים יוצאים לדרכם בשנים האחרונות אף יותר מהרגיל, לא רק משום שיש יותר הזדמנויות לכך, אלא משום שמרגע שהתמקצע תחום ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה, הרבה יותר קל להוציא מהכוח לפועל את המיזמים שחשבתם עליהם. ברגע שנוצר הדרג שמתווך, מתאם, מפקח ומנהל כל פרויקט משלב הניירת הסיזיפית ועד ההתמודדות עם הבעיות הפיזיות בשטח, הרבה יותר קל להגשים חלומות בנדל"ן. זה בדיוק היתרון הגדול של הפיקוח.

בטיחות לא סותרת יעילות

אי אפשר לדבר על יעילות ועל איכות בעבודה מבלי לדבר על סיכוני בטיחות שנגרמים הן בעבודה עצמה לעובדים, והן ליקויי בטיחות שעלולים להשפיע על האנשים שישתמשו בבניין. הדגש שניתן על כך בשנים האחרונות מחייב מי שיפקח על תחום זה ויבטיח לכם שהמיזם שלכם לא יסכן חיי אדם ולא יגרום לכם עלויות נוספות בגלל ליקויי בנייה ותאונות עבודה. חיי אדם קודמים לכל והמוניטין שלכם כיזמים מחייבים ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה שמבטיח זאת.

הכשרת מנהלי פרויקט בנייה

אנשי ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה באים אך ורק מתוך הענף עצמו, כאשר הם ברוב המקרים מהנדסים או הנדסאים שעשו את ההסבה שלהם לניהול פרויקטים בנדל"ן. את ההכשרה הם משלימים בידע נוסף על כל ההיבטים שמסביב, כולל חוקים ותקנות בנייה, היכרות עם הדרישות השונות ברשויות מקומיות ובגופים שמפקחים על הבנייה מטעם המדינה, כולל חשמל ותשתיות נוספות. כך, מובטחת ההכשרה הנכונה למי שינהל ויפקח על מיזם הבנייה שלכם.

ענף הבניה הוא מהיחידים שדורשים שילוב בין ניהול שוטף ופיקוח צמוד. למזלם של לקוחות פרטיים, יש חברות פיקוח בניה שמתמחות בכך.

מאפייני ניהול ופיקוח בענף הבניה

פרויקט בניה אמור להיות מבוצע בהתאם לתקציב ולוח זמנים שנקבעים מראש. הבעיה היא שלעיתים קרובות הפרויקט מתעכב וההוצאות מצטברות, בעיקר כי אין בשטח מפקח בניה מיומן ומנוסה. מנגד, היכולת לשלב בין שירותי פיקוח וניהול היא בין המאפיינים הבולטים של פרויקטים בענף הבניה. את היכולת הזו יכולים גם לקוחות פרטיים לנצל לטובתם וכדאי להם לדעת כיצד לעשות זאת. הבה נסקור את הנושא.

ההבדל בין ניהול ופיקוח

יש מספר הבדלים בולטים בין שירותי פיקוח לבין שירותי ניהול ואותם אפשר לראות בצורה ברורה בענף הבניה. קודם כל, הניהול מתייחס להפעלה של עובדים ואנשי מקצוע מתחומים שונים. במסגרת הניהול בודקים בעיקר עמידה בלוח זמנים ושיתוף פעולה, כמו גם התאמה לדרישות של הלקוח, המתכנן והאדריכל. מנגד, הפיקוח כולל בתוכו אלמנט של מקצועיות: רק מפקח בניה מקצועי יכול לתת הנחיות לנותני שירותים ולוודא שהפרויקט נעשה על הצד הטוב ביותר.

התאמה למערכות טכנולוגיות וחומרי בניה חדשים

עוד הבדל בין שירותי ניהול ופיקוח ניתן לראות באופן שבו טכנולוגיות חדשות משתלבות בפרויקטים מענף הבניה. בעבר היה צורך רק לנהל את הפרויקט מרחוק ולוודא שכל העובדים שומרים על בטיחות, אך כיום הפיקוח הוא בהתאם לחומרים מתקדמים ובתיאום עם גופים פרטיים וציבוריים. גופים אלו קובעים באיזה חומרים מותר להשתמש, מה ההשפעה הסביבתית שלהם והאם יש תקנות שמגבילות אותם. בפועל, על המפקח גם לעמוד בתקציב ובזמן שנקבע וגם לנהל את הצוותים כדי לחסוך בהוצאות מיותרות.

מהו ייעוץ הנדסי?

שירותי ניהול בענף הבניה כוללים בתוכם פיקוח על עבודת האדריכל. החוק מחייב הגשת תכניות בניה מפורטות שחתומות על ידי אדריכל, לכן מי שמפקח על הפרויקט נדרש לנהל את העבודה השוטפת מול האדריכל ולהעביר לו הנחיות . בין היתר, כדאי שצוות החברה שמפקחת על הפרויקט ומנהלת אותו יהיה מורכב ממהנדסים, מנהלי עבודה, מדריכי עבודה בגובה ויועצי בטיחות. ככל שיש בצוות הפיקוח והניהול יותר עובדים, כך סיכויי ההצלחה של הפרויקט עולים.

כל הסיבות להשתמש בשירותי פיקוח וניהול

בפרויקטים בענף הבניה אין מקום לפשרות ולכן מומלץ לבחור מפקח בניה מומלץ . לקוחות פרטיים שמחליטים לבנות בית, לשפץ נכס או להשקיע בנדל"ן מניב צריכים להשתמש בשירות אובייקטיבי שניתן להם על ידי חברות מקצועיות. כאשר אותן חברות לוקחות על עצמן את האחריות ומנהלות את הפרויקט, הלקוחות הפרטיים יכולים לדעת שישנו פיקוח מסביב לשעון. בסופו של דבר, השילוב בין הניהול לפיקוח הוא זה שמשפיע על תוצאות הפרויקט ואיכות הבניה.

אז מה היה לנו בכתבה:

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:

073-3753290